Vacancies

Vil du jobbe i et selskap som har fokus på mennesker og kompetanse ?
Norsafe er inne i en spennende utvikling og vi har flere ledige stillinger !

Vi søker etter motiverte mennesker som ønsker å jobbe i et internasjonalt og dynamisk miljø.

Vi søker både sivilingeniører, ingeniører og andre med relevant erfaring. Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på om du har en bakgrunn som passer for en av stillingene. Vi ser etter mennesker som er motivert for å lære og som vil dele kompetanse. Dersom du også har god egendrive, jobber strukturert og systematisk og trives i et dynamisk miljø med mye aktivitet, så vil vi gjerne høre fra deg. De fleste av stillingene er lokalisert ved Norsafes hovedkontor på Tromøy i Arendal.

Vi kan tilby interessante og spennende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø med gode muligheter for faglig utvikling. Vi har et åpent og uformelt miljø, gode betingelser, og spennende karrieremuligheter både i Norge og ved våre selskaper i utlandet.

Søknad sendes til: hr@norsafe.comEnglish text :

Would you like to work in a company that focuses on people and skills?
Norsafe is expanding and can offer exciting development possibilities and we have several positions available!

We are looking for motivated people who want to work in an international and dynamic environment.


We are looking for civil engineers, engineers and others with relevant experience. Please contact us if you're wondering whether you have a background that is appropriate for one of the positions. We look for people who are motivated to learn and to share expertise. If you are self-going, structured and systematic at work and enjoy a dynamic environment with lot of activity, we want to hear from you. Most of the positions are located at headquarters at Norsafe Tromøy in Arendal.

We offer interesting and exciting work in an international environment with good opportunities for professional development. We have an open and informal environment, good conditions, and exciting career opportunities both in Norway and our companies abroad.

Application can be sent to : hr@norsafe.com